Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonamy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
abyś mógł bez kłopotu dokonać odbioru obiektu budowlanego

Kiedy należy ją wykonać?

- zaczynasz gromadzić dokumentację do zakończenia budowy

- budynek i przyłącza mediów są już zrobione i chcesz, żeby je pokazać na mapie

- właśnie wykonałeś na swojej działce przyłącze wody i kanalizacji i chcesz, żeby je pomierzyć przed zasypaniem

- twój dom wygląda inaczej niż w projekcie i trzeba zrobić zmiany w planie zagospodarowania działki

- budujesz sieć wodociągową  w drodze i będziesz się starać o dofinansowanie inwestycji z gminy  

- wykonałeś dodatkowe instalacje elektryczne na działce i chcesz mieć ich przebieg na mapie

- wykonałeś inną inwestycję wymagającą odbioru

- masz mapę zrobioną kilka lat temu i jest już nieaktualna 

Aby wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, podaj geodecie w jakiej miejscowości znajduje się działka, jaki ma numer geodezyjny i co potrzebujesz pomierzyć. 

 

Potrzebujesz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – zadzwoń 601 872 666

Co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zwana inaczej pomiarem powykonawczym polega na wykonaniu mapy do odbioru tego, co wybudowałeś na swojej działce. Jest to zupełnie inna mapa niż mapa do celów projektowych, którą robiłeś na początku budowy. Teraz przedstawia ona, to co zostało wykonane.

Do odbioru budynku mieszkalnego konieczne jest pokazanie na mapie posadowienia budynku oraz przyłączy wody, prądu i ewentualnie gazu oraz w jaki sposób odprowadzane się ścieki. Mapa powykonawcza jest podstawą do otrzymania innych niezbędnych do odbioru budynku dokumentów:

- protokołu odbioru przyłącza wodociągowego

- protokołu odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej (szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków)

- informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.

W przypadku budowy sieci ważne jest, aby pomiaru geodezyjnego dokonywać przed zasypaniem. Umożliwi to dokładne pokazanie na mapie jej przebiegu i zapobiegnie przyszłym kłopotom z projektowaniem czy odszukaniem sieci w razie awarii.

Nie musisz się martwić, że mapa powykonawcza straci ważność. Jeżeli np. zlecisz pomiar przyłączy do budynku bezpośrednio po ich wykonaniu tzw. „odkrytych”, a odbioru dokonujesz za jakiś czas, to mapa, jeżeli zawiera wszystko czego potrzebujesz, dalej jest aktualna. Możesz również zlecić pomiary na koniec budowy, ale wtedy ważne jest, żebyś wiedział, w których miejscach przyłącze jest poprowadzone na działce i gdzie wpina się do budynku.

 

Na czym polega  i jak długo trwa wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

 Wykonanie mapy powykonawczej polega pomierzeniu i uzupełnieniu mapy pobranej ze Starostwa o brakujące elementy takie jak:

- budynek

- przyłącza wody, prądu, gazu i kanalizacji

- ogrodzenie i bramy wjazdowe i furtki

- tarasy

- miejsca parkingowe i inne powierzchnie utwardzone

Po otrzymaniu dokumentów ze Starostwa nasi geodeci skontaktują się z Tobą w celu umówienia terminu wykonania pomiarów. Twoja obecność podczas pomiarów nie jest wymagana, jednak musisz nam pokazać przebieg instalacji na swojej działce.

Czas realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej waha się od 1 do 8 tygodni w zależności od okresu oczekiwania na przygotowanie dokumentów przez Starostwo. O tym, że mapa jest gotowa do odbioru, poinformujemy Cię telefonicznie lub mailowo. Zgłaszając się po mapę, zabierz ze sobą projekt z planem zagospodarowania działki. Na miejscu sprawdzimy zgodność wykonanego budynku z projektem. 

 

Co otrzymasz? 

Jako wynik naszej pracy otrzymasz 2-3 szt. papierowej mapy z napisem w nagłówku „Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”. Standardowo drukujemy mapy w skali 1:500, bo taką skalę ma mapa do celów projektowych, co umożliwia porównanie projektowanego budynku z jego rzeczywistym położeniem.

Jeżeli kształt budynku oraz jego posadowienie względem granic jest takie samo jak w projekcie, wydajemy oświadczenie geodety o zgodności projektu z planem zagospodarowania działki. A jeżeli będą jakieś odstępstwa, to jest jeszcze czas sprostować dokumentację zanim trafi do właściwego inspektora nadzoru budowlanego.

 

Chcesz zlecić wykonanie mapy do odbioru budynku lub przyłączy– zadzwoń 601 872 666

 

Dlaczego moja firma?

Do tej pory wykonałem kilka tysięcy geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych, dzięki którym moi klienci bez kłopotów uzyskują zgodę na zamieszkanie w wymarzonym domu. Służę także pomocą, gdyby okazało się, że w trakcie budowy okazało się, że projekt został zmieniony. Wykonamy wtedy inwentaryzację, która umożliwi projektantowi wykonanie rysunków zamiennych do planu zagospodarowania działki. 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji– zadzwoń 601 872 666

DrukujE-mail