Podział działki

Korzystnie i bez zbędnych formalności podzielimy Twoją działkę

i przygotujemy ją do przepisu notarialnego

Kiedy warto pomyśleć o podziale?

- masz dużą działkę i chcesz ją podzielić na mniejsze,

- chcesz się budować i potrzebujesz działkę budowlaną,

- chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny na budowę domu, ale nie chcesz go zabezpieczać na całej działce, którą posiadasz,

- Twój grunt rolny w planie miejscowym został przeznaczony pod zabudowę i chcesz go przeznaczyć na działki budowlane

- odziedziczyłeś wspólnie z innym członkiem rodziny działkę i każdy chce wiedzieć, która część należy do niego

- jesteś współwłaścicielem działki i chcesz stać się jedynym właścicielem swojej części

Aby wykonać podział, geodeta musi wiedzieć, w jakiej miejscowości znajduje się działka, jaki ma numer geodezyjny i na ile działek chcesz ją podzielić. 

 

Chcesz podzielić działkę – zadzwoń 601 872 666

 

Od czego zależy czy działkę da się podzielić ?

Podział działki robimy wtedy, gdy chcemy zadysponować częścią posiadanej przez siebie nieruchomości. Wydawać by się mogło, że skoro jesteś właścicielem, to możesz ze swoją własnością robić co chcesz. Otóż niestety nie. To, jak można podzielić działkę, zależy nie tylko od Twoich potrzeb, ale również od spełnienia wymogów określonych przepisami.

Pierwszym ograniczeniem jest przeznaczenie Twojej działki. Jeżeli jest to działka rolna i taka musi zostać, nie możesz podzielić działki mniejszej niż 0,6ha. Wtedy w wyniku podziału powstaną 2 działki o pow. 0,3ha każda, ponieważ taka jest minimalna powierzchnia działki rolnej.

Jeżeli w wyniku podziału chcesz otrzymać działki mniejsze niż 0,3ha, Twoja działka musi być w planie miejscowym przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe lub musisz posiadać decyzję o warunkach zabudowy.

Ograniczeniem może być minimalna wielkość działki wyznaczona w decyzji o warunkach zabudowy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Czasami widnieje w nich zapis, że nie można na danym terenie wydzielić mniejszej działki budowlanej jak np. 0,12 ha. To oznacza, że jeżeli chciałeś działkę o pow. 0,10ha, to się nie uda.

Kolejnym ograniczeniem jest konieczność zapewnienia dostępu do drogi. Każda działka musi mieć zapewniony dojazd. Nie można zatem wydzielić działki daleko od najbliższej drogi bez wydzielenia działki przeznaczonej na dojazd.  

 

Jeżeli nie wiesz, jak to sprawdzić, jak można podzielić działkę – zadzwoń – 601 872 666

 

 

Na czym polega  i jak długo trwa podział działki?

W wyniku podziału zamiast właścicielem jednej dużej działki stajesz się posiadaczem dwóch lub więcej działek o nowych numerach. Procedura rozpoczyna się od ustalenia na ile działek i jakiej wielkości można podzielić nieruchomość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdy projekt podziału zostanie ustalony i w niektórych przypadkach wstępnie zaakceptowany przez właściwą gminę, geodeta przystępuje do odszukania granic dzielonej działki na podstawie dokumentacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego. Po zmierzeniu jej i oznaczeniu granic nowo wydzielanych działek geodeta sporządza dokumentację, która jest sprawdzana pod kątem zgodności z przepisami przez odpowiednie służby geodezyjne. Po weryfikacji geodeta otrzymuje dokumenty, na podstawie których może przygotować dla Ciebie wniosek o ostateczny podział działki.

Czas realizacji podziału to ok. 2-4 miesiące. O tym, że mapa jest gotowa do odbioru, poinformujemy Cię telefonicznie lub mailowo.

 

Co otrzymasz?

Potwierdzeniem wykonania podziału jest przygotowany wniosek o wydanie decyzji o podziale, wraz z wymaganymi załącznikami, który należy złożyć we właściwej gminie. Na jego podstawie zostanie wydana ostateczna decyzja o podziale.

 

Potrzebujesz podzielić działkę – zadzwoń 601 872 666

 

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

Przy opracowywaniu propozycji podziału staramy się zaproponować najbardziej optymalny układ i wielkość nowych działek, by miały one korzystny kształt i jak najlepiej nadawały się do realizacji inwestycji, na które mają być przeznaczone. Jeżeli ograniczenia wynikające z przepisów uniemożliwiają oczekiwany przez Ciebie podział, postaramy się zaproponować jakieś inne rozwiązanie.

 

Masz pytania dotyczące podziału – zadzwoń 601 872 666

 

DrukujE-mail