Wyznaczanie granic działki

Pokażemy Ci dokąd sięgają granice Twojej  własności

dzięki czemu unikniesz sporów z sąsiadami

 

Kiedy warto pomyśleć o wyznaczeniu granic działki?

- kupiłeś działkę, a poprzedni właściciel nie wiedział dokładnie, gdzie są granice,

- chcesz ogrodzić Twoją posesję i nie chcesz narazić się sąsiadowi

- sąsiad twierdzi, że granica jest w innym miejscu niż Ci się wydawało

- odziedziczyłeś pole i chcesz wiedzieć, która to Twoja ziemia

- masz wrażenie, że Twoje pole stało się mniejsze niż jakiś czas temu

Aby wykonać wskazanie granic, geodeta musi wiedzieć, w jakiej miejscowości znajduje się działka i jaki jest jej numer geodezyjny.

 

Chcesz wyznaczyć granice działki – zadzwoń 601 872 666

 

Dlaczego warto znać granice działki?

Kupując działkę budowlaną czy też nabywając ją w inny sposób, musisz dostarczyć notariuszowi wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Jest na nim zaznaczona Twoja przyszła działka, jej wielkość, kształt i sąsiedztwo. Na tej podstawie stajesz się właścicielem nieruchomości. Być może już wcześniej zbywca pokazał Ci w terenie, że ten kawałek ziemi pomiędzy słupem i drzewem sięgający aż do rowu może należeć do Ciebie. Spodobała Ci się okolica i zdecydowałeś, że bierzesz.

Czyli mniej więcej wiesz, gdzie Twoja działka się znajduje i jak wygląda. Czasami to jednak za mało. Kiedy zamierzasz zrealizować na swojej nieruchomości jakieś inwestycje, to warto odszukać granice działki, żeby mieć pewność, że robisz to tam, gdzie powinieneś. Pierwszą taką inwestycją jest ogrodzenie działki. Stawiasz płot z klinkieru i kutych stalowych przęseł i za jakiś czas okazuje się, że stoi w drodze. Albo robisz płot z siatki i podmurówkę na granicy z sąsiadem, a za jakiś czas ten przychodzi i twierdzi, że płot stoi w jego działce, a nie na granicy.

Zlecając wyznaczenie granic działki można uniknąć nerwów i kosztów przestawienia płotu już przed rozpoczęciem prac. Geodeta odszuka i pokaże dokładnie, gdzie znajdują się punkty graniczne naszej działki. Bo przyjazna atmosfera pomiędzy sąsiadami jest bezcenna.

 

Na czym polega i jak długo trwa wyznaczanie granic działki?

Wyznaczenie granic działki polega na odszukaniu i pokazaniu właścicielowi wszystkich punktów granicznych jego działki. Informacje o tych punktach geodeta uzyskuje z zasobu geodezyjnego właściwego Starostwa Powiatowego. Jeżeli w przeszłości właściciele działek sąsiednich podpisali dokument, że zgadzają się z przebiegiem granic, to uznaje się granice za prawnie przyjęte. W takiej sytuacji geodeta na podstawie dokumentacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego odszukuje i wskazuje je właścicielowi.

Czasami zdarza się, że granice działki są prawnie przyjęte, ale punkty graniczne zostały zniszczone. To nie stanowi problemu, gdyż geodeta na podstawie danych odtwarza brakujący punkt. W zależności od czasu oczekiwania na dokumenty może trwać od 1-6 tygodni, a o terminie okazania zostaniesz powiadomiony telefonicznie lub listownie.

Jeżeli Twoja działka nie ma prawnie przyjętych granic, czeka Cię o wiele dłuższa procedura. Po uzyskaniu dokumentacji ze Starostwa geodeta zawiadamia listownie wszystkich sąsiadów o tym, że będzie odszukiwał granice Twojej działki i kiedy jest to planowane. W dniu okazania każdy z sąsiadów ma prawo wypowiedzieć się co do odszukanych punktów. Jeżeli wyrazi zgodę na ich lokalizację, potwierdza to w odpowiednim dokumencie i od tego momentu granica jest obowiązująca. Jeżeli ktoś mimo zawiadomienia nie stawi się w dniu okazania na działce, przyjmuje się, że zgadza się na granice bez zastrzeżeń. Czas realizacji takiego wskazania granic to ok. 1-2 miesiące, a o terminie okazania zostaniesz powiadomiony telefonicznie lub listownie.

Jeżeli któryś z sąsiadów odmawia podpisania zgody na przebieg granic, to niestety procedura ulega zawieszeniu. Jedynym rozwiązaniem jest rozgraniczenie, które na wniosek stron przeprowadza wójt lub burmistrz.

 

Co otrzymasz?

Potwierdzeniem wyznaczenia granic działki jest okazanie punktów granicznych w terenie. Nie robi się z tego dodatkowej dokumentacji. W Twoim interesie jest takie oznaczenie pokazanych punktów, abyś wiedział, jak je odszukać, gdy będą potrzebne.

 

Potrzebujesz odszukać granice działki – zadzwoń 601 872 666

DrukujE-mail